Rekolekcje Modlitwa Jezusowa w Ławrze Uniowskiej

Miejsce: Świato-Uspeńska Ławra w Uniowie, k. Lwowa,
Termin: 1-8 czerwca 2019 r.

PROGRAM:

EUCHARYSTIA; SPOWIEDŹ; MILCZENIE OBECNOŚCI; MEDYTACJE (6 godzin dziennie);  KONFERENCJE;  METANIE (praktyka pokłonów); TOWARZYSZENIE DUCHOWE – CODZIENNA ROZMOWA; ĆWICZENIA UWAŻNOŚCI; PRACA Z CIAŁEM I ODDECHEM.

W czasie trwania rekolekcji obowiązuje milczenie. Rekolekcje prowadzone są przez: o. Ihumena Illie Mamchaka i o. Alipija Feduna MSU – mnichów Kościoła Grekokatolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz s. Stefanię Janiak – Siostrę Nazaretankę, Kościół Św. Stefana Króla.
pod Honorowym Patronatem
ks. Prof. Józefa Naumowicza – duchownego katolickiego, birytualiste, Archimandryte ormiańskiego, kierownika Katedry Historii Starożytnej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, historyka literatury wczesnochrześcijańskiej, patrologa, bizantynologa, tłumacza Filokalii.
Ćwiczenia oddechowe i pracę z ciałem poprowadzi dr Janusz D. Fidelus – (grupa medytacyjna s. Stefanii).
Lekcje uważności poprowadzą: s. Stefania Janiak, Dorota Kielawa, Janusz D.  Fidelus.

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

Rekolekcje rozpoczynają się Mszą Św., 01.06.2019 r. o godz. 17.00.

Wyjazd autokarem do Uniowa  01.06.2019r g. 8.00. z Warszawy z ul. Nowosieleckiej – przy klasztorze Sióstr Nazaretanek.

Rekolekcje kończą się 08.06.2019r. śniadaniem.

Przewidywany przyjazd do Warszawy 8 czerwca 2019 r. ok godz. 19.00.

Konieczne jest posiadanie ważnego paszportu.

WYŻYWIENIE/DIETA
W czasie rekolekcji można opcjonalnie wybrać dietę kaszowo-warzywną. W formularzu zgłoszeniowym (http://halitus.pl/modlitwa-jezusowa/). należy zaznaczyć odpowiednia opcję.
WYGODNY STRÓJ / AKCESORIA DO MEDYTACJI
W czasie rekolekcji będą odbywać się zajęcia pracy z ciałem i oddechem. Prosimy o zabranie luźnego stroju do ćwiczeń i miękkiego, wygodnego obuwia lub odpowiednio większej ilości skarpet. Jeśli ktoś posiada, można przywieźć na rekolekcje własne karimaty do ćwiczeń oraz stołki lub poduszki do medytacji.

POLECANE STRONY:
http://studyty.org.ua/
http://modlitwajezusowa.com/
http://halitus.pl/modlitwa-jezusowa/

REZERWACJA MIEJSCA NA REKOLEKCJACH

Zainteresowanych prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO http://halitus.pl/modlitwa-jezusowa/
Rejestracja jest jednocześnie akceptacją poniższych warunków.

Koszt wyżywienia, zakwaterowania i organizacji rekolekcji to 890 PLN za jedną osobę. Dojazd we własnym zakresie. Za dopłatą 100 PLN można zarezerwować sobie pokój tylko do własnej dyspozycji.

Miejsce rezerwuje rejestracja przez formularz zgłoszeniowy oraz wpłata kwoty zaliczkowej 340 zł na konto HALITUS. Ilość miejsc ograniczona.

W przypadku rezygnacji po 19 kwietnia 2019 r. z udziału w rekolekcjach, kwota zaliczkowa nie będzie zwracana z powodów organizacyjnych.

tytuł przelewu: Uniów – imię i nazwisko uczestnika (np. Uniów – Janina Kowalska)
adres odbiorcy: HALITUS
bank:             Idea Bank,
numer konta:    93 1950 0001 2006 0376 0402 0002
dla wpłat z zagranicy IBAN: PL 93 1950 0001 2006 0376 0402 0002
kod SWIFT:  IEEAPLP1

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:

Formularz zgłoszeniowy: http://halitus.pl/formularze/
E-mail: halitus.pl@gmail.com
Kontakt telefoniczny:
s. Stefania Janiak +48 795024107
Dorota Kielawa +48 600246698

Rekolekcje Modlitwa Jezusowa w Ławrze Uniowskiej – Ukraina – czyli spacer z Bogiem po Raju   29 kwietnia -7 maja 2017

Ukryta polana wśród leśnych pagórków skrywa w sobie białe budynki – Klasztor Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. W bramie klasztornej wita nas ogromna mozaika Matki Bożej tzw. Orantka. Tak! To jest Jej Sanktuarium, wszystko co ma nam do ofiarowania to Jej Syn.

Mozaika Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w sercu (Orantka)  

Widok Ławry Uniowskiej

Na tle różnych wiosennych deseni wyrasta biel budowli i na czarno ubranych mnichów-studytów krzątających się po zabudowaniach. Wchodząc po drewnianych i skrzypiących schodach odczuwa się obawę, że ich skrzypieniem można zakłócić balsamiczną  i cichą obecność Boga. Poczucie sacrum. Jest piękna wiosna – mnóstwo tam drzew kwitnących owocowych, setki żółtych mleczy i tysiące kwitnących stokrotek. Śpiew ptaków, który przypomina na raz śpiewających kilka chórów, pomimo różnych głosów słychać ogromną harmonię. Wita nas o. Alipiy prowadzący te rekolekcje, który lubi nas pytać na konferencjach: A dlaczego ptaszki śpiewają? Miało się więc zacząć śpiewanie dla Pana.

Łąki umajone

Pierwszego dnia przemawiała do nas Ławra-czyli oglądaliśmy dokładnie jej wszystkie zakamarki. Mnisi mieszkali tu od XXI w. i miejsce to zaiste stało się Ikoną Boga. Klasztor, podobnie jak ongiś jest dziś ważnym ośrodkiem kultury sakralnej. W jego zbiorach znajduje się kilkaset ruskich ikon, z których najstarsze pochodzą z XIV w.

Zwiedzamy także muzeum poświęcone braciom Szeptyckim: Andrzejowi i Klemensowi. To oni odnowili zakon obecnych tu studytów, który założył Św. Teodor Studyta  na początku VIII w. Na terenach dzisiejszej Ukrainy mnisi ci mieszkali właśnie od X w. do 1700 roku. To właśnie metropolita Andrzej Szeptycki, który przeszedł z obrządku łacińskiego do bizantyjsko-ukraińskiego (tradycji swoich dawnych przodków) zapragnął zakonu, który by swym duchem przypominał pierwsze wieki monastycyzmu. Magnetyzm Sługi Bożego Andrzeja przyciągnął także swojego brata bł. Klemensa, który po rocznym pobycie u benedyktynów w Belgii wraca do Uniowa i pomaga bratu  odnowić  zakon.

Dzień rozpoczynamy Modlitwą Pańską wdzięczni za wszystko co dostajemy od Boga, po czym przystępujemy do pracy z ciałem i oddechem. Łagodne ćwiczenia ruchowe skorelowane z oddechem delikatnie wybudzają nasze ciała i umysły poruszając krew i dotleniając każdą komórkę. Poprzez dobrany odpowiedni zestaw ćwiczeń z dnia na dzień uwalniamy z naszych ciał stres i napięcia, które nagromadziły się w nich w ciągu naszego życia. W bezdeszczowe dni ćwiczymy na łonie natury wdychając do płuc nieskazitelnie czyste i rześkie powietrze. Towarzyszy nam śpiew ptaków, poranna rosa i promienie wschodzącego słońca. Poranne ćwiczenia pomagają naszym ciałom w ciągu dnia trwać na Modlitwie Jezusowej w nieruchomej pozycji z wyprostowanym kręgosłupem. Taka postawa, wbrew pozorom, jest wygodna i pozwala na dłuższe utrzymanie koncentracji i uwagi podczas praktykowania modlitwy serca – modlitwy, w której pozostajemy wyłącznie do dyspozycji Boga rezygnując z siebie.

Rajska przyroda wokół Ławry Uniowskiej

Miejsce to zaiste kojarzy się z Rajem o którym czytamy w Księdze Rdz z grzechu pierworodnego Adama i Ewy kiedy Bóg przechadzał się po nim. Nawet na  suficie cerkwi wymalowany jest Raj. O. ihumen Ilia prowadził konferencje każdego dnia rozpoczynając od Księgi Rdz. i omawiając zachowania pierwszych rodziców. Pokazywał jak daleka jest droga do Raju. Jakież pokrewieństwo mamy z pierwszymi rodzicami. Zaiste potrzebne nam ukorzenie i wzywanie „Panie Jezu Chryste zmiłuj się nade mną grzesznikiem”.

Wnętrze murowanej cerkwi w Ławrze Uniowskiej

Cały dzień towarzyszy nam powtarzanie imienia Jezus lub wzywanie wersetu: „Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego zmiłuj się nade mną grzesznikiem”. Każdy uczestnik sam wybiera  powtarzany przez siebie werset. Ojcowie Pustyni uczą, że ów werset jest streszczeniem całej Ewangelii. Powtarzanie Imienia przypomina rozkołysana huśtawkę, która po rozkołysaniu kołysze się sama. Podobnie modlitwa przyswojona ‘modli się sama’. Zasypiamy i budzimy się z wezwaniem imienia Jezus. Czasem jest trudno. Orygenes mówi: „…kto zbliża się do Pana zbliża się do ognia” – tu wszystko co nie jest zintegrowane z Nim się oczyszcza. O. Ilija naucza, że także łaska oczyszcza. O. Eugeniusz OMI na każdą sesję medytacyjną przynosi nam Najświętszy Sakrament. Już w starożytności Plotyn mówił: „…jesteśmy tym na co patrzymy”. Jakie Jezus zabiera nam brudy kiedy nas oczyszcza… Po powrocie tak wiele spraw, rzeczy, myśli, uczuć po prostu  nie istnieje.

Poranna Liturgia Świętego Jana Chryzostoma odbywa się przy tradycyjnym cerkiewnym śpiewie pełniącym ważną rolę w życiu monastyru – jego  mistyczne piękno przerasta nawet chorały gregoriańskie. Zakonnicy nie ograniczają się tu przy tym do śpiewania tradycyjnych ruskich pieśni, ale w poszukiwaniu własnych wschodnich korzeni chętnie sięgają do pradawnych chrześcijańskich hymnów rodem z Grecji, a nawet z Bliskiego Wschodu. Ks. Henryk Paprocki napisze, iż: „Śpiewacy cerkiewni przedstawiali aniołów i dlatego sama nazwa „chór” nawiązuje do koncepcji dziewięciu chórów anielskich. Śpiew liturgiczny powinien brzmieć podniośle, niebiańsko, powinien być zdematerializowany (czemu sprzyjała architektura cerkwi, dająca efekt lotu dźwięków zlewających się w  kopule i powracających stamtąd jak nieziemski, niebiański śpiew)”.   Także i nas uczestniczących w tych śpiewach piękno liturgii oczyszcza z brudu naleciałości sztucznych błyskotek.

Jednym z ćwiczeń były pokłony tzw. prostracje –  pięćdziesiąt dużych i pięćdziesiąt małych. Dużymi sięgamy ziemi czołem. Małymi dotykamy ziemi dłonią. Całe Pismo Święte jest przepełnione pokłonami. Magowie oddali pokłon Dzieciątku Jezus. Św. Jan widząc Jezusa niebiańskiego w Apokalipsie pada na twarz. Sam Bóg wymaga od nas pietyzmu na modlitwie kiedy mówi do Mojżesza „Zdejmij sandały bo ziemia na której stoisz jest święta” (wj 3. 1-6). I dalej uczy Bóg Mojżesza modlitwy kiedy mówi w drugim przykazaniu „Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno” (Wj 20.7).

Metanie czyli praktyka pokłonów

Kolejnym ćwiczeniem jest towarzyszenie duchowe. To właśnie Prawosławny Wschód najbardziej kultywuje towarzyszenie duchowe. Niedaleko Ławry mieszka mnich-pustelnik, który rozmawia i spowiada w soboty i niedziele. Wszystkie wolne terminy na spotkanie z nim są już zarezerwowane na trzy miesiące do przodu. Obserwując stojących w kolejce można zauważyć jak siedzą i czekają na swoją rozmowę zastygli na twarzach w strapieniu, zadumie i pokoju-jakby w ich twarzach odbijała się gra ich myśli i emocji ich życia. Przeżywanie rekolekcji potrzebuje towarzyszenia duchowego. Ojcowie pustyni opowiadali swojemu przewodnikowi przede wszystkim rzeczy dobre. Okazuje się bowiem, że opowiadane dobro mówiącego utrwala się, a jeśli nie jest dobrem – tylko iluzją – człowiek oczyszcza się ze złudzeń.

Codzienne lekcje uważności uwrażliwiają nas na spostrzeganie tego co jest, a nie na poprawianiu tego, co nam się podoba, czy nie pasuje do naszych koncepcji. Na zajęciach praktykujemy uważność – uczymy się słuchać i obserwować nasze ciała, zmysły, emocje a nawet myśli. Wszystko po to, aby wciąż na nowo być obecnym w danej chwili i jej doświadczać nie rozpamiętując przeszłości, nie analizując ani nie snując fantazji na przyszłość.  Całe rekolekcje – z odprawianą tam Liturgią przepełnioną anielskim śpiewem, praktykowaną Modlitwą Jezusową, adoracją Najświętszego Sakramentu, praktyką pokłonów, towarzyszeniem duchowym, lekcjami uważności, pracą z ciałem i oddechem – to jedna Wielka lekcja uważności. Wszystkie zajęcia zaplatają się ze sobą i wzajemnie uzupełniają, a towarzysząca im cisza (zakłócana jedynie śpiewem ptaków i rechotem żab ) sprawia, że harmonia panująca na zewnątrz przenika nasze dusze i tka harmonię wewnątrz nas. Uczymy się być uważni i czujni we wszystkim co robimy. Doskonalimy tę uważność o której mówił Pan Jezus w przypowieści o gospodarzu i złodzieju: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.  A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24, 42-44) – uważność, którą żyjemy i którą po powrocie z rekolekcji zaniesiemy do naszych rodzin, pracy i codziennych obowiązków.

Pierwsze rekolekcje Modlitwa Jezusowa w Ławrze Uniowskiej są już trzecimi corocznymi rekolekcjami Modlitwa Jezusowa o tym charakterze i z takim programem. Wszystko zaczęło się latem 2015 roku w Żdżarach w otoczonym przepięknymi ogrodami Domu Rekolekcyjnym Sióstr Nazaretanek i jest kontynuowane co roku. Od 2016 roku honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął ks. prof. Józef Naumowicz – patrolog i tłumacz Filokalii.

W  tym roku (2019) rekolekcje Modlitwa Jezusowa w Uniowie k. Lwowa odbędą się w okresie 01-08 czerwca. Poprowadzą je o. Ihumen Illia Mamhak oraz o. Alipij Fedun MSU mnisi kościoła Grekokatolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Na rekolekcje można się zapisać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie http://halitus.pl/formularze/

natomiast

rekolekcje Modlitwa Jezusowa w Otwocku k. Warszawy (03-10 sierpnia 2019) poprowadzą  o. dr Maksymilian Nawara OSB – Opat Prezes Kongregacji Benedyktyńskiej NMP oraz o. Alipij Fedun – mnich Kościoła Grekokatolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Na rekolekcje można się zapisać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie http://halitus.pl/formularze/

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ