Rekolekcje: Rekolekcje Modlitwa Jezusowa w Ławrze Uniowskiej – Ukraina

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Czy obecnie korzystam z terapii psychologicznej?: taknie

Jeśli tak, to czy terapeuta wyraża zgodę na udział w zajęciach?:
taknienie dotyczy

Chcę otrzymywać propozycje o rekolekcjach i inne na e-mail: taknie

Kilka słów o mnie

wykonywany zawód:

kilka słów o mnie, jakie mam doświadczenie w Modlitwie Jezusowej:

jak dowiedziałem się o wydarzeniu:

inne uwagi:

Powyższe informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zarejestrowania uczestnika.
Zobacz Politykę Prywatności firmy Halitus (sklep.halitus.pl/content/2-polityka-prywatnosci-halitus).

WAŻNE!
Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie lub w przypadku braku miejsc stosowną informację zwrotną.

–> WYBIERZ MIEJSCE I TERMIN REKOLEKCJI <–