Wybierz rekolekcje/ warsztat / inne

Imię i nazwisko

Wiek

Ulica/nr domu/nr mieszkania

Kod pocztowy i miasto

W razie wypadku zawiadomić (imię i nazwisko, nr tel)

Telefon

Adres email

Czy obecnie korzystam z terapii psychologicznej?: taknie

Jeśli tak, to czy terapeuta wyraża zgodę na udział w zajęciach?:
taknienie dotyczy

Chcę otrzymywać propozycje o rekolekcjach i inne na e-mail: taknie

Kilka słów o mnie, wykonywany zawód oraz jak dowiedziałem się o wydarzeniu i inne uwagi

Powyższe informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, 1997 r. z późniejszymi zmianami) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacyjnych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zarejestrowania uczestnika.
Zobacz Politykę Prywatności firmy Halitus (sklep.halitus.pl/content/2-polityka-prywatnosci-halitus).

WAŻNE!
Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie lub w przypadku braku miejsc stosowną informację zwrotną.